§ 1. Informacje dotyczące poboru danych osobowych

 

(1) W niniejszym oświadczeniu informujemy Państwa o poborze danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się przy tym wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. jej nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, zachowanie użytkownika.

(2) Osobą odpowiedzialną w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

 

Agnieszka Miller (właścicielka)

Leopoldstr. 244, 80807 München

Telefon: 004989/68865005

Telefax: 004989/41929022

E-Mail: post@a-miller.de

(patrz nasze Impressum).

 

(3) W przypadku nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy dane przekazane przez Państwa (Państwa adres poczty elektronicznej, ewentualnie Państwa nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w pamięci w celu możności odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zapisane w związku z tym dane skasujemy, gdy zapis nie będzie już konieczny lub w przypadku zaistnienia ustawowego obowiązku przechowywania - ograniczymy ich przetwarzanie.

(4) Jeżeli w przypadku pojedynczych funkcji naszej oferty mielibyśmy korzystać z usług usługodawców trzecich lub jeśli chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, będziemy Państwa informować szczegółowo o poszczególnych działaniach. Podamy przy tym również ustalone kryteria okresu na jaki dane uległy zapisowi.

 

§ 2 Państwa prawa

(1) Mają Państwo wobec nas następujące prawa w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych:

- prawo do uzyskania informacji,

- prawo do skorygowania lub skasowania,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych.

(2) Poza tym mają Państwo prawo do wniesienia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa.

 

§ 3 Pobór danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) Podczas wizyty na stronie internetowej mającej na celu jedynie uzyskanie informacji, czyli jeśli nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam informacji w inny sposób, pobieramy wyłącznie te dane osobowe, które przekazywane są przez Państwa browser na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę, pobieramy następujące dane, które są technicznie konieczne w celu udostępnienia Państwu strony oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna: art 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

- adres ID

- data i godzina zapytania

- różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

- treść wywołania (konkretna strona)

- status dostępu/kod odpowiedzi HTTP

- każdorazowo przekazana ilość danych

- strona internetowa, z której następuje wywołanie

- browser

- system operacyjny i jego powierzchnia

- język i wersja programu przeglądarki

 

(2) Poza tym przy korzystaniu z naszej witryny do powyżej nazwanych danych na Państwa komputerze zapisane zostaną pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa twardym dysku przez używaną przez Państwa przeglądarkę i poprzez to do miejsca, które zaznacza cookie (tu poprzez nas) wpływają informacje.  Cookies nie mogą realizować programów oraz nie mogą przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one temu, aby oferta internetowa stała się ogólnie efektowniejsza i przyjaźniejsza dla użytkownika.

 

(3) Stosowanie plików cookie:

a) Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres oraz funkcja opisana zostaje poniżej:

- cookie tymczasowe (patrz b)

- cookie trwałe (patrz c)

b) Pliki cookie tymczasowe ulegają automatycznemu skasowaniu w momencie zamknięcia przeglądarki. Zalicza się do nich w szczególnoci cookie sesyjne. Zapisują one tak zwany ID sesji, którym różne wywołania Państwa przeglądarki można przyporządkować wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer zostaje rozpoznany, gdy powrócą Państwo na naszą stronę. Pliki cookie sesyjne zostają skasowane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.

c) Pliki cookie trwałe ulegają automatycznemu  skasowaniu po upływie podanego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku. Mogą Państwo skasować je w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa przeglądarki.

d) Mogą Państwo dowolnie konfigurować swe ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki i np. sprzeciwić się przyjmowaniu zewnętrznych plików cookie lub ogólnie wszystkich cookie. Zwracamy Państwa uwagę na to, że ewentualnie nie będą Państwo mogli  skorzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

§ 4 Sprzeciw lub odwołanie zgody odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych

(1) W przypadku, jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zgodę tę odwołać. Po oświadczeniu nam odwołania udzielonej zgody ma ono wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych.

(2) O ile opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na równoważeniu interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Taki przypadek następuje, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji umowy z Państwem, co zostanie przedstawione w poniższym opisie poszczególnych funkcji. W przypadku sprzeciwu prosimy o podanie przyczyn, dla których mamy nie przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych w taki sposób, jak to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i albo przetwarzanie danych zostanie zaprzestane lub dopasowane, albo przedstawimy Państwu nasze obowiązujące i zasługujące na ochronę powody kontynuacji przetwarzania danych.

(3) Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów reklamy lub analiz. O swym sprzeciwie mogą nas Państwo poinformować pod adresem poczty elektronicznej: post@a-miller.de.

 

§ 5 Stosowanie Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, instrumentu analizującego Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies” czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, co umożliwia analizę korzystania przez Państwa ze strony. Ustalone przez cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony są z reguły przekazywane do serwera Google w USA oraz tam zapisywane. W przypadku aktywacji na tej stronie anonimizowania ID Państwa adres IP zostanie przez Google wstępnie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Tylko w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam ulegnie skróceniu. Na zlecenie właciciela strony Google używać będzie tych informacji w celu oceny korzystania ze strony, tworzenia zestawień i raportów o aktywności użytkowników oraz w celu wykonywania dla właciciela strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie podlega łączeniu przez Google z innymi danymi.

 

(3) Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki, zwracamy jednak uwagę na to, że w takim wypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Mogą Państwo również zapobiec ewidencjonowaniu przez Google danych dotyczących Państwa korzystania ze strony (wraz z Państwa adresem IP) jak również przetwarzaniu tych danych, jeśli zainstalują Państwo pozostający pod poniższym linkiem Browser-Plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

(4) Niniejsza strony korzysta z rozszerzonej wersji Google Analytics: „anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP opracowywane są w skróconej wersji, identyfikacja użytkownika może zostać poprzez to wykluczona. O ile do zebranych o Państwu danych wpłynąłby element identyfikujący,

   


Leopoldstr. 244
D 80807 München
Tel. +49 (0)89 / 688 5005
Fax +49 (0)89 / 41929022
Mobil: +49 (0)172 / 7743443
post@a-miller.de
AGNIESZKA MILLER
Oświadczenie RODO